Domov/ O hoteli/ Rekreačné poukazy

Rekreačný poukaz

Uplatnite si svoj rekreačný pobyt v Hoteli Zerrrenpach***

Rekreačné poukazy majú za úlohu prispieť k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku.

V prípade, že máte ako zamestnanec nárok na rekreačný poukaz, môžete si ho uplatniť aj v Hoteli Zerrenpach***. Ako rekreačný poukaz funguje?

 • Na rekreačný poukaz máte nárok ak pracujete v spoločnosti, ktorá má viac ako 50 zamestnancov a vy v nej máte zamestnanecký pomer nepretržite počas 24 mesiacov. Výnimku tvoria dohody o vykonaní práce.
 • V prípade obdržania poukazu je potrebné aby ste vo vybranom zariadení využili ubytovanie a služby minimálne na 2 noci.
 • Zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov = 225 EUR z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 EUR).
 • Pokiaľ zamestnanec vynaloží na dovolenku menej ako 500 EUR, zamestnávateľ prispeje nižšou sumou ako 275 EUR, ktorá bude zodpovedať 55%-nám z celkovej vynaloženej sumy. Tým sa zachová podiel medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
 • Poukaz môžete využiť aj v nasledovných prípadoch:
 • pre manžela/manželku
 • Deti (aj na pobytové alebo denné prázdninové tábory/sem patria všetky školské prázdniny počas roka), podmienkou je, že musia byť študentami základnej školy alebo študentami 1. až 4. ročníka osemročného gymnázia. Medzi aktivity na ktoré je možné použiť rekreačné poukazy patria:
 • Pobytové viacdenné tábory organizované rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, skautskými oddielmi, športovými klubmi
 • Denné tábory (ráno rodič odovzdá dieťa, večer po návrate z práce si dieťa vyzdvihne)
 • Lyžiarske kurzy organizované napríklad školou v termíne školských prázdnin
 • Pre druha/družku
 • Pre rodičov, s ktorými žije v jednej domácnosti
Instagram
Hotel ZERRENPACH LÁTKY***

Pozrite si posledné príspevky #zerrenpach_latky